Gdzie należy umieścić ogłoszenie o przetargu?

Umieszczenie ogłoszenia o organizowaniu przetargu jest obowiązkiem każdego zamawiającego. Bez względu na formę przetargu, ogłoszenie musi znaleźć się w określonych miejscach. Każda firma ma obowiązek umieszczenia informacji o przetargu na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Z kolei to, czy ogłoszenie musimy umieścić tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych czy dodatkowo jeszcze w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uzależnione jest od wartości zamówienia (więcej). Czytaj dalej