Potężne korporacje

Przetargi są kierowane zarówno do małych podmiotów, jak i do wielkich korporacjiDuże przedsiębiorstwa, które posiadają ogromna renomę nie tylko w kraju stanowiącym ich siedzibę, ale również w innych państwach, działają najczęściej zgodnie z ustalonym odgórnie kierunkiem i wytycznymi ustalonymi dla całej sieci. Istnieją w nich wewnętrzne prawa, ujednolicające funkcjonowanie wszystkich oddziałów i umożliwiające kontrolę postępów. Ich przedsięwzięcia i działania są często oparte na ogromnych inwestycjach i masowych działaniach obejmujących ogromne obszary lub grupy ludzi. Takie właśnie firmy, są odpowiedzialne za generowanie ofert przetargowych do innych przedsiębiorstw, które są im niezbędne do zrealizowania działania.

Aby jednak dotrzeć do takich ofert konieczne jest śledzenie na bieżąco baz przetargowych. Z uwagi na to, że większość z nich jest odpłatna, lub tez brak osób chętnych do nadzorowania tego elementu, przedsiębiorstwa chętnie zamawiają monitoring przetargów od firm specjalizujących się w tym zakresie i oferujących usługi pomocy w uczestnictwie przetargowym.