Gdzie należy umieścić ogłoszenie o przetargu?

Umieszczenie ogłoszenia o organizowaniu przetargu jest obowiązkiem każdego zamawiającego. Bez względu na formę przetargu, ogłoszenie musi znaleźć się w określonych miejscach. Każda firma ma obowiązek umieszczenia informacji o przetargu na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Z kolei to, czy ogłoszenie musimy umieścić tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych czy dodatkowo jeszcze w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uzależnione jest od wartości zamówienia (więcej). Czytaj dalej

Jak przebiegają przetargi nieograniczone?

W Polsce około 75% przetargów przeprowadzanych jest w formie przetargów nieograniczonych. Ogromna popularność tego rodzaju przetargu wynika z faktu, że mogą w nich uczestniczyć wszystkie firmy, które złożą oferty spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warto, więc dowiedzieć się, jakie są poszczególne etapy przetargów nieograniczonych, ponieważ skorzystanie z tego rozwiązania może przynieść firmie wiele korzyści, m.in. możliwość uzyskania zyskownych kontraktów, wypromowania firmy czy też nawiązania kontaktów biznesowych. Czytaj dalej

Błędy spotykane w opisach zamówień publicznych

Trzeba uważać na błędy przy tworzeniu ofery przetargowejBłędy popełniane podczas opisywania zamówień publicznych mogą prowadzić do unieważnienia przetargów, dlatego wystrzeganie się ich jest niezwykle istotne. Niestety, wiele firm popełnia błędy, dlatego warto poznać te najczęściej spotykane, aby w razie redagowania ogłoszenia związanego z przetargami nie popełnić kosztownej pomyłki.

Jednym z najczęstszych błędów jest wykorzystywanie nieprecyzyjnych zwrotów, takich jak no. „około” czy „podwyższony komfort”. Innym błędem często spotykanym w opisach zamówień, które wpływają na przetargi i ich przebieg jest wyznaczanie bardzo krótkich terminów realizacji zamówień. Nie należy również sztywno określać parametrów, jeśli nie jest to konieczne, a w przypadku bardzo specjalistycznych zamówień musimy szczególnie zadbać o precyzyjne określenie wymogów technologicznych, o czym niestety wiele firm również nie pamięta.