Jak przebiegają przetargi nieograniczone?

W Polsce około 75% przetargów przeprowadzanych jest w formie przetargów nieograniczonych. Ogromna popularność tego rodzaju przetargu wynika z faktu, że mogą w nich uczestniczyć wszystkie firmy, które złożą oferty spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warto, więc dowiedzieć się, jakie są poszczególne etapy przetargów nieograniczonych, ponieważ skorzystanie z tego rozwiązania może przynieść firmie wiele korzyści, m.in. możliwość uzyskania zyskownych kontraktów, wypromowania firmy czy też nawiązania kontaktów biznesowych. Czytaj dalej

Jak przyciągnąć odpowiedniego klienta?

Codzienność każdego mniej lub bardziej przeciętnego przedsiębiorcy, początkującego lub wprawionego w bojach biznesmena, jest w gruncie rzeczy taka sama. Wszelkie podejmowane wysiłki nakierowane są na jedno: na sukces, o którym możemy mówić jedynie wtedy, kiedy nasza działalność przynosi wymierny dochód. Opłacalność każdego przedsięwzięcia natomiast jest możliwa do uzyskania Przetargi to sposób na zarabianie pieniędzyjedynie wówczas, kiedy istnieje spory oraz nieustannie się rozwijający rynek zbytu, czyli innymi słowy: klienci.

Odbiorcy naszych usług oraz towarów są praktycznie na wyciągniecie ręki, szczególnie teraz, kiedy dostępność do internetu jest praktycznie niczym nieograniczona; w momencie, w którym o każdej porze, w każdym miejscu i na wiele sposobów jesteśmy w stanie dotrzeć do naszych potencjalnych odbiorców. Możemy, zatem przeprowadzać zaangażowane kampanie marketingowe bazujące, albo na sprawdzonych metodach, albo podejmować akcje daleko wykraczające poza przyjęte schematy. Możemy uprawiać e-mailing, direct mailing oraz wszelkie inne formy nacisku bezpośredniego, możemy także zainwestować w solidną bazę danych, której posiadanie będzie gwarancją bycia zawsze krok przed konkurencją.

Szeroko rozumiana analiza rynku zamówień publicznych oraz wytworzone na podstawie tej wiedzy produkty są najlepszym przykładem na to, jak dobrze zorganizowane dane potrafią przygotować solidny grunt pod wszelką aktywność, celująca w rozwój firmy. (Więcej o rynku zamówień publicznych tutaj: http://www.uzp.gov.pl/). Wyniki przetargów, realizowane oraz planowane inwestycje to nic innego jak bezpośrednie dojście do potencjalnych klientów. Istota tych specjalistycznych baz danych jest przetwarzanie jedynie najświeższych informacji; innymi słowy: dysponując informacja we właściwym momencie możemy skutecznie dotrzeć z nasza propozycja, co więcej zyskujemy dodatkowy czas na przygotowanie bezkonkurencyjnej oferty. Wgląd w szczegóły danego przetargu, daje sposobność rozeznania w możliwościach, jakimi dysponuje nasz potencjalny kontrahent. Prawda jest taka, że im więcej informacji posiadamy, im bardziej są one szczegółowe, tym efektywniej możemy je wykorzystać na potrzeby własnego przedsięwzięcia. Być może, zatem podejmując się kolejnych projektów, pozwolimy sobie na przetestowanie tej niezwykle atrakcyjnej opcji, jaką jest dostęp do właściwych informacji?

Obecnie każdy przedsiębiorca dysponuje produktami skrojonymi na miarę swoich potrzeb oraz możliwości, a to jak zostaną one wykorzystane w dużej mierze wyznacza kierunek, jaki obierze prowadzony projekt. Nie pozostaje, zatem nic innego jak podejmować pojawiające się okazje z nadzieją, że obietnica gwarantowanego sukcesu okaże się być osiągalna.

Upadek firm motoryzacyjnych

Upadek firm z powodu kryzysu i bankructwa postawił pod znakiem zapytania to gdzie będą pracowali zwolnieni ludziePanujący aktualnie kryzys stał się przyczyną upadku bardzo wielu firm. Co gorsze, dotyczy to nie tylko małych przedsiębiorstw, które generowały niskie zyski, ale również dużych korporacji, istniejących na rynku od lat i specjalizujących się w zakresie różnych dziedzin. W tej kwestii nie ma reguły, gdyż upadają zarówno firmy budowlane, przemysłu metalurgicznego, spożywcze jak i motoryzacyjne. Te ostatnie jednak zamykają się najliczniej, co budzi niepokój wśród zagranicznych producentów.

Upadek firm motoryzacyjnych wiąże się z zamykaniem fabryk, czy też zwalnianiem setek ludzi zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach od lat. Inwestycje planowane na początku roku okazały się w większości przypadków bardzo mało skuteczne i spowodowały wysokie straty, które sprawiły że wyrównanie kosztów i zysków stało się niemożliwe. Zaciągnięte kredyty, podjęte decyzje i zakupione surowce, spowodowały poważne kłopoty z których jak się okazało nie znaleziono wyjścia. Efekt tych działań stał się zatrważający, a wiele osób straciło pracę.