Monitoring rynku inwestycji w Polsce

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii teleinformacyjnych, a w szczególności ogólnej dostępności Internetu, przedsiębiorcom jest zdecydowanie łatwiej niż jeszcze jakiś czas temu, znaleźć informacje na temat planowanych inwestycji i ogłaszanych przetargów (rozwinięcie tematu na stronie: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,15368504,Zachodniopomorskie__9_9_mln_zl_z_UE_na_budowe_sieci.html). Nie trzeba już nawet samemu angażować się w celu odnalezienia interesujących informacji w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, gdzie publikowane są informacje na ten temat. Czytaj dalej

Gdzie należy umieścić ogłoszenie o przetargu?

Umieszczenie ogłoszenia o organizowaniu przetargu jest obowiązkiem każdego zamawiającego. Bez względu na formę przetargu, ogłoszenie musi znaleźć się w określonych miejscach. Każda firma ma obowiązek umieszczenia informacji o przetargu na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Z kolei to, czy ogłoszenie musimy umieścić tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych czy dodatkowo jeszcze w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uzależnione jest od wartości zamówienia (więcej). Czytaj dalej

Jak przebiegają przetargi nieograniczone?

W Polsce około 75% przetargów przeprowadzanych jest w formie przetargów nieograniczonych. Ogromna popularność tego rodzaju przetargu wynika z faktu, że mogą w nich uczestniczyć wszystkie firmy, które złożą oferty spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warto, więc dowiedzieć się, jakie są poszczególne etapy przetargów nieograniczonych, ponieważ skorzystanie z tego rozwiązania może przynieść firmie wiele korzyści, m.in. możliwość uzyskania zyskownych kontraktów, wypromowania firmy czy też nawiązania kontaktów biznesowych. Czytaj dalej